Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Trảng Bom

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Trảng Bom hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Trảng Bom danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
13/06/2024
từ 08:00 - 15:30
Một phần ấp ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00 - 15:30
Một phần ấp Quảng Đà, ấp Hòa Bình, xã Đông Hoà, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 05:00 - 05:30
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 12:00 - 12:30
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 05:00 - 05:30
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 12:00 - 12:30
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Quảng Biên, ấp Quảng Phát, ấp Quảng Hòa, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 5 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 12:00 - 14:00
KDC Phú An (KDL Giang Điền) Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:30 - 13:00
Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:30 - 13:00
Một phần ấp Tân Việt, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00 - 12:00
TBA đèn đường Ngộ Quyền (TT DV công ích H. Trảng Bom (PK10000059754)) Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Trảng Bom

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Trảng Bom giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Trảng Bom, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Trảng Bom

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai