Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Cửu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Vĩnh Cửu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Vĩnh Cửu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
24/03/2023
từ 07:30 - 10:30
TBA Đảo Ó Đồng Trường, TT.Vĩnh An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:30 - 14:00
Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 14:30 - 15:30
Một phần Ấp 1, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00 - 17:00
Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:30 - 10:30
Xã Mã Đà và xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/03/2023
từ 08:30 - 15:00
Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023
từ 10:00 - 12:00
Một phần Ấp Thái An - Xã Tân An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Vĩnh Cửu

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Vĩnh Cửu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Vĩnh Cửu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Vĩnh Cửu

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai