Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Cửu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Vĩnh Cửu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Vĩnh Cửu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
04/10/2023
từ 08:30 - 12:00
Một phần ấp 5 và một phần ấp 6 xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân, một phần ấp 1 xã Tân An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Công ty Changshin Việt Nam; Công ty Công nghệ Changshin Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần ấp 1 và một phần 5 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 08:00 - 08:30
Một phần ấp Thái An, một phần ấp Bình Trung và một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 11:30 - 12:00
Một phần ấp Thái An, một phần ấp Bình Trung và một phần ấp Cây Xoài xã Tân An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp 4 xã Phú Lý Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Vĩnh Cửu

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Vĩnh Cửu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Vĩnh Cửu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Vĩnh Cửu

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai