Lịch cúp điện Huyện Tân Phú

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tân Phú hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Tân Phú danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00
Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30
Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh , Ấp 3, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Suối soon 1 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30
Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:15:00 - 16:30
Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
24/03/2023
từ 09:00 - 12:00
Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00
Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 10:15:00 - 12:30
Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:45:00 - 10:00
Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30
Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00 - 12:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00 - 12:00
Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00 - 09:30
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:30 - 17:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Tân Phú

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tân Phú giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tân Phú, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Tân Phú

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai