Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Thống Nhất

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Thống Nhất hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Thống Nhất danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
04/10/2023
từ 06:45:00 - 17:15:00
Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 07:00 - 17:30
Ấp Võ Dõng 2 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 10:00 - 12:00
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 06:45:00 - 17:15:00
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 06:30 - 06:35:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 21:00 - 21:05:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 06:45:00 - 17:15:00
Ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Huyện Thống Nhất

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Thống Nhất giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thống Nhất, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thống Nhất

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai