Lịch cúp điện Huyện Thống Nhất

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Thống Nhất hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Thống Nhất danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Hưng Hiệp- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
Ấp Hưng Thạnh- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 07:30 - 12:00
Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:45:00 - 16:15:00
Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2; Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00 - 07:05:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00 - 07:05:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 12:55:00 - 13:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 12:55:00 - 13:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00 - 13:00
Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00 - 13:00
Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
Ấp Hưng Thạnh, Hưng nhơn - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023
từ 07:45:00 - 16:15:00
Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Thống Nhất

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Thống Nhất giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thống Nhất, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thống Nhất

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai