Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Long Thành

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Long Thành hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Long Thành danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Một phần khu Long Đức 1,3 -Phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần ấp 4,5 xã Tam An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần ấp 4,5 xã Tam An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 10:30 - 12:30
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1,2 xã Tân Hiệp Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:30 - 10:30
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1A xã Phước Thái Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 15:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:30 - 16:30
Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã Bình Sơn Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 06:00 - 17:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố 3 - Phường Long Bình Tân, một phần khu phố 3 - Phường An Hòa Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 06:30 - 16:00
TP Biên Hòa: Một phần khu Long Khánh 2 - Phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 06:00 - 17:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố 3 phường Long Bình Tân, một phần khu 3 phường An Hòa, một phần khu: Vườn Dừa, Đồng, Tân Cang, Tân Lập, Nùng phường Phước Tân. Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 06:00 - 17:00
TP Biên Hỏa: Một phần khu Tân Cangphường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TP Biên Hỏa: Một phần khu Tân Mai 2 phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần khu 12 xã Long Đức Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Long Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần khu: Phước Thuận, Cầu Xéo Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1,6 xã Tân Hiệp Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 xã Tân Hiệp Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 15:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Gò xã Long Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới xã Long Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Nước Đá Chí Hiếu Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 06:30 - 16:30
TP Biên Hòa: Một phần khu Long Đức: 1,3 phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 08:00 - 10:00
TP Biên Hòa: Một phần khu Tân Cang phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 06:30 - 16:30
TP Biên Hòa: Một phần khu Tân Mai 2 phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 08:00 - 16:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Cty DIBI Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 06:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Khu Tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Cụm Công Nghiệp Bình Sơn, một phần Xã Bình Sơn. Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 06:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Khu Tái định cư Lộc An - Bình Sơn, một phần Xã Bình Sơn. Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 06:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Xã Long An (trừ một phần ấp: Xóm Trầu,Xóm Gốc và Đất Mới). Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 06:00 - 17:00
Huyện Long Thành: Xã Long An (trừ một phần ấp: Xóm Trầu,Xóm Gốc và Đất Mới). Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Huyện Long Thành

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Long Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Long Thành, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Long Thành

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai