Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Long Thành

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Long Thành hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Long Thành danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
13/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Một phần ấp 7 xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành, một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:05:00 - 10:05:00
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã Bình Sơn, một phần Ấp Bàu Tre - Xã Bình An. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 14:00 - 16:30
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 14:05:00 - 16:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 11:30
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:05:00 - 10:30
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang, một phần Khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 5, một phần ấp 7 - Xã An Phước. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:00 - 16:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:05:00 - 16:30
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:30 - 11:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Long Thành

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Long Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Long Thành, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Long Thành

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai