Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Bến Cầu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Bến Cầu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Bến Cầu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
17/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cty CP Xăng Dầu Khí Tây Ninh Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Lê Văn Lân Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Phi xã Long Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Long xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng BQL DAPT Đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cty CP Tập đoàn Hoa Sen Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Công ty CPXNK Dầu khí Việt Cam Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Nguyễn Thị Kim Trang Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Trường THCS Khưu Văn Chông Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Cty TNHH Tôn thép Hải Minh Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Công ty TNHH DVĐT Quang Minh Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cơ sở xay xát Thái Văn Quang Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Cửa hàng sắt thép Thủy Lợi Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Nguyễn Thị Quí Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Bến Cầu

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Bến Cầu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Bến Cầu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Bến Cầu

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh