Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thành phố Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thành phố Tây Ninh hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thành phố Tây Ninh danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố 1, 2, 3, 4 phường I; khu phố 1, 2 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Giồng Tre, Kinh Tế xã Bình Minh. Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 1, 2 phường II; khu phố 4,5 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân; Ấp Trà Hiệp Xã Mỏ Công Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố 2, 3 phường I; khu phố 1 phường II; ấp Bình Trung xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; khu phố Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Thành phố Tây Ninh

Lịch cắt điện tại các xã phường Thành phố Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thành phố Tây Ninh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thành phố Tây Ninh

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh