Lịch cúp điện Huyện Hòa Thành

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 31/01/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Hòa Thành hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Hòa Thành danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
31/01/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/02/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Hòa Thành

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Hòa Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Hòa Thành, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Hòa Thành

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh