Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Hòa Thành

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Hòa Thành hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Hòa Thành danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 09:47:00 - 12:00
Khách hàng Lê Kim Nguyên Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 09:39:00 - 12:13:00
Khách hàng công ty Nguyễn Liêm Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 06:00 - 07:00
Khu phố 2 Phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 11:30 - 12:00
Khu phố 2 Phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Khu phố 2, 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Trung, Long Thành, Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Định, Hiệp Long phường Hiệp Tân; khu phố 1, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thọ, Trường Lộc xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:00 - 08:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Hòa Thành

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Hòa Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Hòa Thành, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Hòa Thành

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh