Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Trảng Bàng

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Trảng Bàng hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Trảng Bàng danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố An Phú phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh, Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hòa Phú phường An Hòa, Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa. Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Trảng Bàng

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Trảng Bàng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Trảng Bàng, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Trảng Bàng

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh