Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Tân Biên

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tân Biên hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Tân Biên danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
13/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 09:00 - 10:00
CS Trương Thị Tuyền Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 14:00 - 16:00
Cơ sở Phạm Hồng Nhung Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00 - 09:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường) Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 10:00 - 11:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường) Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trương Đắc Lăng Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Tổ 4 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 11:00 - 12:00
Võ Thanh Nhàn Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 09:00 - 10:00
Mai Văn Kim Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 10:00 - 11:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 11:00 - 12:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 14:00 - 15:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Tổ 6 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Tổ 4 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Tổ 8 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 11:30 - 17:00
Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Tân Biên

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tân Biên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tân Biên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Tân Biên

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh