Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Châu Thành hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Châu Thành danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bình Hòa xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thành Nam xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bến Cầu xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thành Bắc xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: CÔNG TY CP VINA SUN GIA HƯNG Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty TNHH DV- TM- Chăn nuôi Thành Đạt Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH Tây Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty Cổ phần Hà Lan - Chi nhánh Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty TNHH điện năng Phương An Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Đèn đường Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty Cổ phần Công Nghệ Gạch Không Nung Nam Đô Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyên Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Cơ Sở Gạch Hoàng Gia Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Chấn Thịnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Trần Văn Thính Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tầm Long xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Huyện Châu Thành

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Châu Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Châu Thành, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Châu Thành

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh