Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Tân Châu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tân Châu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Tân Châu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Trung , xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô, ấp 7 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô, ấp 7 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Huyện Tân Châu

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tân Châu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tân Châu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Tân Châu

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh