Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Dương Minh Châu hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 27/02/2024

Lịch cúp điện hôm nay Huyện Dương Minh Châu và các ngày tới tại các xã phường ở Huyện Dương Minh Châu được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin

Lịch cắt điện Huyện Dương Minh Châu hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/02/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/02/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/02/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/02/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
28/02/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/02/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2024
từ 08:00:00 - 11:30:00
Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp B2 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp B2 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 08:00:00 - 09:30:00
Trạm chuyên dùng khách hàng SX bột mì thị trấn - 2 Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 11:00:00 - 12:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Chà Là Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 09:30:00 - 10:30:00
Ấp Phước Long 1 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 08:00:00 - 17:00:00
Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện tại Huyện Dương Minh Châu
Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Dương Minh Châu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Dương Minh Châu để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác