Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Long Thành ngày 28/03/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 10/06/2023 12:30

Lịch cúp điện ngày 28/03/2023, và các ngày khác ở Huyện Long Thành được chúng tôi mới cập nhật

Lịch cắt điện tại Huyện Long Thành

Lịch cắt điện ngày : 28/03/2023

Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày 28/03/2023

Các ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
11/06/2023
từ 08:00 - 10:45:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3000kVA Công ty Salim VN - KCN An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An; Khu 13, khu 14 - Xã Long Đức Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An; Khu 13, khu 14 - Xã Long Đức Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 11:00 - 14:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3,T4 Công ty Cự Thành - xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần Xóm Gốc - Xã Long An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 11:30
Huyện Long Thành: Một phần Xóm Gốc - Xã Long An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:40 - 12:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 2 - phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 16:30
Một phần khu phố Tân Mai 2 - phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Phụ tải trạm 1600kVA -T1, trạm 1250kVA -T2 Cty Tiến Lộc Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 11:00 - 13:00
Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước- Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Một khu Bàu Cá xã An Phước, một phần khu 12 xã Long Đức - Huyện Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Một khu Bàu Cá xã An Phước, một phần khu 12 xã Long Đức - Huyện Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Long Thành giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Long Thành để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác