Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Tân Biên ngày mai

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh, Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cúp điện ngày mai Huyện Tân Biên và các ngày tới tại các xã phường ở Huyện Tân Biên được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin

Lịch cắt điện Huyện Tân Biên ngày mai
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này vào ngày mai

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
28/07/2024
từ 06:00:00 - 18:00:00
Khu phố 1, 2 thị trấn; xã Tân Lập, Thạnh Tây, Tân Bình Điện lực Huyện Tân Biên Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024
từ 06:00:00 - 18:00:00
Khu phố 1, 2, 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024
từ 06:00:00 - 18:00:00
Khu phố 2, 3, 4, 5, 6 thị trấn; ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Huyện Tân Biên Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024
từ 06:00:00 - 18:00:00
Khu phố 5, 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cắt điện tại Huyện Tân Biên
Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tân Biên ngày mai (22/07/2024) giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tân Biên để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác