Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện An Dương

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện An Dương hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện An Dương danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 07:30 - 12:30
AB lộ 1 TBA Bắc Sơn 11 lộ 373E2.2 xã Bắc Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
07/12/2023
từ 07:30 - 12:30
AB lộ 3 TBA Bắc Sơn 7 lộ 373E2.2 xã Bắc Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
07/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB lộ 3 TBA Bắc Sơn 2 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt CD 371-7/ TBA Công ty TNHH sản xuất dây đai và túi nylon Kiệt Phong lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Công ty CP cơ khí xây lắp Hóa chất lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 14:00 - 15:00
Cắt FCO TBA Công ty TNHH TM XNK đầu tư phát triển Quang Tùng lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 10 - 10:45
Cắt FCO TBA Công ty cổ phần khoáng nghiệp Trường An lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Cắt FCO TBA Lê Xá 4 - Công ty CP đầu tư xây lắp điện HP lộ 373 E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 09:00 - 09:45
TBA Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh 630KVA lộ 375E2.11 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB lộ 1 TBA Trạm Bạc 1 lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 10 - 10:45
Cắt FCO TBA Hy Kiều 3 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 480E 2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 09:00 - 09:45
Cắt FCO TBA Kiến Phong - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 484E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Minh Kha 3 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 14:00 - 15:00
Cắt FCO TBA Văn Tra 5 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 374E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Cắt FCO TBA Vĩnh Khê 7 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 486E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt FCO TBATBACông ty TNHH Đồ chơi Vietmei 560KVA lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Cắt AB lộ 3 TBA Lương quy lộ 374E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt CD 331-3/ TBA Hợp tác xã nông nghiệp và điện năng Nam Sơn ( khu dân cư 3C) lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 16:00 - 16:45
Cắt FCO TBA An Hòa 2 - Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 15:00 - 15:45
Cắt FCO TBA Hà Nhuận 2- Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 10 - 10:45
Cắt FCO TBA Trường THPT An Hải lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 14:00 - 14:45
Cắt FCO TBA Tỉnh Thủy 3- Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 09:00 - 09:45
Cắt FCO TBATrường THPT An Dương lộ 374E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Vĩnh Khê 8 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 486E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
14/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Cắt FCO TBA Bắc Sơn 3 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 05:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 06:30 - 06:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 05:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - Từ CD 371-7/11 => MC 371 Bến Kiền lộ 371E2.9- An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 15:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 16:30 - 16:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 16:30 - 16:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - Từ CD 371-7/11 => MC 371 Bến Kiền lộ 371E2.9- An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 07:50 - 08:30
Cắt FCO TBA Bình An M2 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 08:00 - 10
Cắt FCO TBA Dụ Nghĩa 2 lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 10 - 11:00
Cắt FCO TBA Phúc hải lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 08:40 - 09:40
Cắt FCO TBA Ô Xy(Guo xiang) lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 16:30
Đã tháo hạ 03 dây lèo từ cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Đóng khép vòng LBS 371-7/49B Cầu Kiền + Cắt MC 371 Bến Kiền + Nháy MC 371 E2.9 + Cắt CD 371-7/06 + Cắt CD 371-7/11 lộ 371E2.9, Đóng MC 371 Bến Kiền, kết thúc công tác tháo lèo CD 371-7/11 ở vị trí cắt + Nháy MC 371E2.9 + Đóng CD 371-7/06 lộ 371 E2.9 Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 06:30
Đóng khép vòng LBS 371-7/49B Cầu Kiền + Cắt MC 371 Bến Kiền + Nháy MC 371 E2.9 + Cắt CD 371-7/06 + Cắt CD 371-7/11 lộ 371E2.9, Đóng MC 371 Bến Kiền, kết thúc công tác tháo lèo CD 371-7/11 ở vị trí cắt + Nháy MC 371E2.9 + Đóng CD 371-7/06 lộ 371 E2.9. Điện lực Huyện An Dương
16/12/2023
từ 06:00 - 15:30
Cắt CDPT 371-7/01(XDM) nhánh đi TBA Xây dựng 204 lộ 371E2.9 xã An Hồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
19/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB tổng TBA PG3 lộ 374E2.2 xã An Đồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
Lịch cắt điện tại Huyện An Dương

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện An Dương giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện An Dương, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện An Dương

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng