Lịch cúp điện Huyện An Dương

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện An Dương hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện An Dương danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023
từ 10 - 12:00
TBA C. Ty Sơn Hải Phòng 1000kVA -22/0,4kV lộ 486E2.2 xã An Đồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
22/03/2023
từ 08:00 - 09:50
TBA Ngọc Quyển 2*750 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 05:00 - 06:00
Cắt LBS 371-7/12 An Hồng lộ 373E2.9, Cắt CD 371-7/40 lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 15:30 - 17:00
Cắt LBS 371-7/12 An Hồng lộ 373E2.9, Cắt CD 371-7/40 lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 14:00 - 15:00
TBA Anh Minh - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA An Thái - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 09:10 - 10:20
TBA Guo Xiang - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 15:10 - 16:30
TBA Thành đại- An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 14:00 - 15:00
TBA Tấn cường - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 05:00 - 05:15
Từ CD 371-7/40 -> CD 371-1/MC 371 Bắc Sơn lộ 373E2.9 Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 17:00 - 17:15
Từ CD 371-7/40 -> CD 371-1/MC 371 Bắc Sơn lộ 373E2.9 Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 07:30 - 11:30
ĐZ và các TBA sau CDPT 473-7/ TC số 3 Cầu An Dương 2 lộ 486 E2.2 xã An Đồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
23/03/2023
từ 05:00 - 17:00
Đã tháo hạ dây dẫn cột 24 đi cột 01 nhánh TBA Sơn Hải, Đồng Hải lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 06:00 - 16:00
Cắt CD 371-7/01 nhánh đi TBA Hồng Hà 750kVA + TBA Hồng Hà 1000kVA lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 15:50 - 16:50
Hoàng Huy Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 10:30 - 11:30
Ngọc Minh Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 08:00 - 09:10
TBA Trường Du lịch MBA 400KVA lộ 373 E2.2 xã Nam Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 09:15 - 10:20
TBA Trường Du lịch MBA 500KVA lộ 373 E2.2 xã Nam Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 14:30 - 15:30
Thép Miền Bắc M2 Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 06:00 - 06:15
ĐZ và các TBA từ LBS 371-7/114 Phí Xá -> MC 371 Lê Thiện, CD 371-7/14 đo đếm HP-HD lộ 373E2.9 Điện lực Huyện An Dương
24/03/2023
từ 16:00 - 16:15
ĐZ và các TBA từ LBS 371-7/114 Phí Xá -> MC 371 Lê Thiện, CD 371-7/14 đo đếm HP-HD lộ 373E2.9 Điện lực Huyện An Dương
27/03/2023
từ 05:00 - 06:00
Cắt MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21 (Tắt nguồn điều khiển tủ MC), Cắt CD 371-7/17 lộ 374E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
27/03/2023
từ 15:30 - 17:00
Cắt MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21 (Tắt nguồn điều khiển tủ MC), Cắt CD 371-7/17 lộ 374E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
27/03/2023
từ 15:30 - 15:45
ĐZ và các TBA từ MC 371 Rế -> MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21 Điện lực Huyện An Dương
27/03/2023
từ 05:00 - 17:00
Đã tháo hạ dây dẫn tại cột 28 lộ 374E2.21 đi TBA Tràng Duệ 1, Hà Liên lộ 374E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
Lịch cắt điện tại Huyện An Dương

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện An Dương giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện An Dương, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện An Dương

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng