Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Dương Kinh

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Dương Kinh hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Dương Kinh danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 10 - 11:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 10 - 11:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
09/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Tân Thành-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 10 - 11:00
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
Lịch cắt điện tại Quận Dương Kinh

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Dương Kinh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Dương Kinh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Dương Kinh

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng