Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Tiên Lãng

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tiên Lãng hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Tiên Lãng danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 16:00 - 22:00
C/ty CPBBD Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Các xã Đoàn Lập, Cấp Tiến, Bạch Đằng, Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Các xã Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Tiên Minh Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 16:00 - 22:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
10/06/2023
từ 16:00 - 22:00
Thị Trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
11/06/2023
từ 16:00 - 22:00
Các xã Tiên Minh, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Bạch Đằng,Nam Hưng, Bắc Hưng, Tây Hưng, Đông Hưng, Vinh Quang, Hùng Thắng Thị trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
11/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Các xã Tiên Thanh, Quyết Tiến, Khởi Nghĩa, Tự Cường, Tiên Cường Điện lực Huyện Tiên Lãng
11/06/2023
từ 09:00 - 17:00
Thị trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
Lịch cắt điện tại Huyện Tiên Lãng

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tiên Lãng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tiên Lãng, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Tiên Lãng

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng