Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Hải An

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 27/02/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Hải An hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Hải An danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/02/2024
từ 08:00 - 08:15
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
27/02/2024
từ 08:00 - 12:15
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
27/02/2024
từ 12:00 - 12:15
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
28/02/2024
từ 07:00 - 07:30
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
28/02/2024
từ 07:00 - 12:30
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
28/02/2024
từ 12:00 - 12:30
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
28/02/2024
từ 12:00 - 12:30
Đường 356 Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
29/02/2024
từ 07:00 - 12:00
Ngô Gia Tự, Bãi Rác Điện lực Quận Hải An
01/03/2024
từ 08:00 - 12:00
Lê Hồng Phong Điện lực Quận Hải An
03/03/2024
từ 08:00 - 08:15
TC 5000 Cảng Nam Hải Điện lực Quận Hải An
03/03/2024
từ 15:30 - 16:00
TC 5000 Cảng Nam Hải Điện lực Quận Hải An
Lịch cắt điện tại Quận Hải An

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Hải An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Hải An, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Hải An

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng