Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Đồ Sơn

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Đồ Sơn hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Đồ Sơn danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 08:00 - 09:00
AB nhánh 2 TBA Đại Phong Điện lực Quận Đồ Sơn
03/10/2023
từ 09:30 - 10:30
AB nhánh 1+2 TBA Quyết Tiến Điện lực Quận Đồ Sơn
03/10/2023
từ 09:30 - 11:00
TBA Hương Giang Điện lực Quận Đồ Sơn
03/10/2023
từ 07:45 - 09:15
TBA Trung Đoàn 50 Điện lực Quận Đồ Sơn
Lịch cắt điện tại Quận Đồ Sơn

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Đồ Sơn giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Đồ Sơn, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Đồ Sơn

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng