Lịch cúp điện Quận Kiến An

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 21/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Kiến An hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Kiến An danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/03/2023
từ 08:00 - 11:00
P. TRÀNG MINH Điện lực Quận Kiến An
21/03/2023
từ 14:00 - 16:00
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An
21/03/2023
từ 14:00 - 16:00
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An
21/03/2023
từ 14:00 - 17:00
PHƯỜNG NÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An
21/03/2023
từ 08:00 - 11:00
PHƯỜNG TRÀNG MINH Điện lực Quận Kiến An
22/03/2023
từ 14:00 - 16:00
KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 08:00 - 11:30
PHƯỜNG BẮC SƠN Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 14:00 - 17:00
PHƯỜNG BẮC SƠN Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 07:40 - 09:00
PHƯỜNG BẮC SƠN, QUÁN TRỮ Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 09:10 - 10
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 10:10 - 11:00
PHƯỜNG NAM SƠN Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 14:30 - 15:30
PHƯỜNG QUÁN TRỮ Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 15:40 - 16:30
PHƯỜNG QUÁN TRỮ Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 14:00 - 16:30
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An
23/03/2023
từ 08:00 - 11:00
PHƯỜNG ĐỒNG HÒA Điện lực Quận Kiến An
24/03/2023
từ 15:40 - 16:30
PHƯỜNG LÃM HÀ Điện lực Quận Kiến An
24/03/2023
từ 08:00 - 09:00
PHƯỜNG ĐỒNG HÒA Điện lực Quận Kiến An
24/03/2023
từ 09:30 - 10:30
PHƯỜNG ĐỒNG HÒA Điện lực Quận Kiến An
24/03/2023
từ 14:30 - 15:30
PHƯỜNG ĐỒNG HÒA Điện lực Quận Kiến An
Lịch cắt điện tại Quận Kiến An

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Kiến An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Kiến An, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Kiến An

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng