Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Kiến An

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Kiến An hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Kiến An danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
04/10/2023
từ 14:30 - 15:30
Cao Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 10:15 - 11:30
Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 08:00 - 10
TBA Hoàng Văn Thụ 2 Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Vạn Kiếp Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 05:00 - 07:00
Minh Khai, Hoàng Diệu Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 09:00 - 10
TBA Kho Hóa Chất Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Lương Thực MB Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA Sông Đà Jurong (OSR) Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 07:30 - 09:30
VP Thàn Uỷ T1 Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 09:30 - 11:00
VP Thàn Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 09:30 - 11:00
VP thành Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương Điện lực Quận Hồng Bàng
Lịch cắt điện tại Quận Kiến An

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Kiến An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Kiến An, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Kiến An

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng