Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Hải Phòng ngày mai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện khu vực Hải Phòng ngày mai và các ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận (huyện) bạn quan tâm

Lịch cắt điện Hải Phòng ngày mai
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
08/12/2023
từ 05:00 - 07:00
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền
08/12/2023
từ 05:00 - 17:00
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền
08/12/2023
từ 06:00 - 07:00
Phú Thứ, Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng
08/12/2023
từ 06:00 - 09:00
Qung phục một phần thị trấn Điện lực Huyện Tiên Lãng
08/12/2023
từ 06:00 - 11:30
Phú Thứ, Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng
08/12/2023
từ 06:00 - 13:10
Qung phục Toàn Thăng, tiên thắng Điện lực Huyện Tiên Lãng
08/12/2023
từ 07:00 - 08:30
TBA Hòn Dấu 1 + TecCo Điện lực Quận Đồ Sơn
08/12/2023
từ 08:00 - 10:00
Cảng Nam Hải, Cục HQ Điện lực Quận Hải An
08/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Đường Đồng Tâm Điện lực Quận Lê Chân
08/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Đường Bùi Viện Điện lực Quận Lê Chân
08/12/2023
từ 08:00 - 15:00
Vinatran, Anh Minh 1, Anh Minh 2 Điện lực Quận Hải An
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Đường Lạch Tảy Điện lực Quận Ngô Quyền
08/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 08:30 - 11:00
TBA: Hàm Long Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
08/12/2023
từ 09:00 - 10:30
TBA Hòn Dấu 3 Điện lực Quận Đồ Sơn
08/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 10:00 - 12:00
TBA Sen Xanh Điện lực Quận Đồ Sơn
08/12/2023
từ 10:30 - 12:00
Cảng Đình Vũ Điện lực Quận Hải An
08/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Đường Bùi Viện Điện lực Quận Lê Chân
08/12/2023
từ 14:00 - 17:00
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền
08/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
08/12/2023
từ 14:30 - 16:30
TBA: Kiền Bái 11 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
08/12/2023
từ 14:30 - 17:00
Chợ Cột Đèn Điện lực Quận Lê Chân
08/12/2023
từ 14:30 - 17:00
Đường Thiên Lôi Điện lực Quận Lê Chân
08/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 05:30 - 05:40
Xã Trường Thành, Chi Lai - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
07/12/2023
từ 05:30 - 07:30
Xã An Tiến - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
07/12/2023
từ 05:30 - 07:30
Xã An Tiến, TT Trường Sơn - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
07/12/2023
từ 05:30 - 10:00
Xã An Tiến - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
07/12/2023
từ 06:00 - 07:00
Nhánh Đoàn 295 Điện lực Quận Đồ Sơn
07/12/2023
từ 06:00 - 11:00
TBA NH Nông Nghiệp Điện lực Quận Đồ Sơn
07/12/2023
từ 07:30 - 07:40
Xã Trường Thành, Chi Lai - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
07/12/2023
từ 07:30 - 10:00
Đường Nguyễn Đức Cảnh Điện lực Quận Lê Chân
07/12/2023
từ 07:30 - 12:30
AB lộ 1 TBA Bắc Sơn 11 lộ 373E2.2 xã Bắc Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
07/12/2023
từ 07:30 - 12:30
AB lộ 3 TBA Bắc Sơn 7 lộ 373E2.2 xã Bắc Sơn - An Dương Điện lực Huyện An Dương
07/12/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Phụ.Sản (1500) Điện lực Quận Hồng Bàng
07/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Đường Trần phú Điện lực Quận Ngô Quyền
07/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Đường An Đà Điện lực Quận Ngô Quyền
07/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB lộ 3 TBA Bắc Sơn 2 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
07/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Đường Trần Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân
07/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Chiếu Sáng Số 1 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 09:00 - 10:00
TBA Phụ.Sản (560) Điện lực Quận Hồng Bàng
07/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Chiếu Sáng Số 2 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Nhánh Đoàn 295 Điện lực Quận Đồ Sơn
07/12/2023
từ 10:00 - 12:00
Đường Trần Nguyên Hãn Điện lực Quận Lê Chân
07/12/2023
từ 10:50 - 12:00
TBA: Chiếu Sáng Số 3 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 14:00 - 17:00
Đường Lê Hồng Phong Điện lực Quận Ngô Quyền
07/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
07/12/2023
từ 14:30 - 15:30
TBA: Chiếu Sáng Số 4 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 14:30 - 16:00
Đường Thiên Lôi Điện lực Quận Lê Chân
07/12/2023
từ 14:30 - 16:30
TBA Hóa Chất HP(1000+2000) Điện lực Quận Hồng Bàng
07/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Anh Dũng-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
09/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Tân Thành-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
09/12/2023
từ 13:30 - 15:00
Đường Quán Nam Điện lực Quận Lê Chân
09/12/2023
từ 13:30 - 18:30
Đường Quán Nam Điện lực Quận Lê Chân
09/12/2023
từ 16:00 - 18:00
Đường Quán Nam Điện lực Quận Lê Chân
10/12/2023
từ 06:00 - 16:00
Công ty TNHHCN giày AURORA Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
10/12/2023
từ 07:00 - 08:00
KH TBA Văn Phòng Phẩm Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 07:00 - 08:00
KH TBASunMax T1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 07:00 - 08:00
KH TBASunMax T2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 08:00 - 09:00
KH TBA NMN Đại Dương Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 08:30 - 09:30
KH TBA Tân Dương Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 08:30 - 09:30
KH TBAEASYLY T1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
10/12/2023
từ 08:30 - 09:30
KH TBAEASYLY T2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
11/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Công ty CP cơ khí xây lắp Hóa chất lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 08:00 - 09:00
Thôn Khúc Giản - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
11/12/2023
từ 09:00 - 09:45
TBA Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh 630KVA lộ 375E2.11 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 10:00 - 10:45
Cắt FCO TBA Công ty cổ phần khoáng nghiệp Trường An lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt CD 371-7/ TBA Công ty TNHH sản xuất dây đai và túi nylon Kiệt Phong lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 14:00 - 15:00
Cắt FCO TBA Công ty TNHH TM XNK đầu tư phát triển Quang Tùng lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
11/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Cắt FCO TBA Lê Xá 4 - Công ty CP đầu tư xây lắp điện HP lộ 373 E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 05:00 - 09:00
Xã Lưu Kỳ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 06:00 - 08:30
TBA : Tập thể Phà Rừng. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 06:00 - 10:00
Minh Đức, Gia Đức, Minh Tân Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Minh Kha 3 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 08:00 - 09:00
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An
12/12/2023
từ 08:00 - 09:00
Thôn Đại Điền - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB lộ 1 TBA Trạm Bạc 1 lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 08:30 - 09:30
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Phú Thành Đạt 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 09:00 - 09:45
Cắt FCO TBA Kiến Phong - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 484E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 09:45 - 10:45
TBA: Nhựa Trọng Hưng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 10:00 - 10:45
Cắt FCO TBA Hy Kiều 3 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 480E 2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
12/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt FCO TBATBACông ty TNHH Đồ chơi Vietmei 560KVA lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 11:00 - 12:00
TBA: Bùi Văn Uy Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 14:00 - 15:00
Cắt FCO TBA Văn Tra 5 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 374E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 14:15 - 15:15
Xã Bát Trang - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
12/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
12/12/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA: Phú Thành Đạt 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Cắt FCO TBA Vĩnh Khê 7 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 486E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
12/12/2023
từ 16:00 - 17:00
Hòa Nghĩa-Dương Kinh Điện lực Quận Dương Kinh
13/12/2023
từ 05:00 - 09:00
Minh Tân, Gia Minh, Gia Đức, Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 08:00 - 08:45
Cắt FCO TBA Vĩnh Khê 8 - Công ty CP điện nước lắp máy Hải Phòng lộ 486E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Hùng Vương, Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
13/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Cắt AB lộ 3 TBA Lương quy lộ 374E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 08:30 - 10:00
TBA: Trường Thuận Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 08:30 - 10:00
TBA: Trường Thọ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 09:00 - 09:45
Cắt FCO TBATrường THPT An Dương lộ 374E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 09:50 - 10:50
TBA CP Bến Bãi Điện lực Quận Hồng Bàng
13/12/2023
từ 10:00 - 10:45
Cắt FCO TBA Trường THPT An Hải lộ 480E2.21 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 10:30 - 12:00
TBA: Trường Thuận 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 11:00 - 11:45
Cắt CD 331-3/ TBA Hợp tác xã nông nghiệp và điện năng Nam Sơn ( khu dân cư 3C) lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 14:00 - 14:45
Cắt FCO TBA Tỉnh Thủy 3- Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 14:00 - 16:00
TBA: Thành Dung T1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 14:00 - 16:00
TBA: Thành Dung T2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 14:00 - 17:00
Phong Cầu, Phong Quang Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
13/12/2023
từ 14:30 - 16:30
TBA Khí Miền Bắc (LPG), Khí Hóa Lỏng TL, CP Hóa Dầu QĐ Điện lực Quận Hồng Bàng
13/12/2023
từ 15:00 - 15:45
Cắt FCO TBA Hà Nhuận 2- Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
13/12/2023
từ 16:00 - 16:45
Cắt FCO TBA An Hòa 2 - Công ty TNHH điện nước Huy Chiên lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
14/12/2023
từ 06:00 - 06:10
Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 06:00 - 09:00
Kênh Giang, Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TBA UB Đại Hợp Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
14/12/2023
từ 08:00 - 10:00
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An
14/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Cắt FCO TBA Bắc Sơn 3 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
14/12/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Xăng Dầu (kho1) Điện lực Quận Hồng Bàng
14/12/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Xăng Dầu KV 3 Điện lực Quận Hồng Bàng
14/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Tứ Nghi - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
14/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: CSGT Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 08:30 - 10:30
TBA Hải Bình Phát 1 - Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
14/12/2023
từ 08:50 - 09:00
Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Lưu Kiếm 15 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 10:30 - 12:00
TBA Kỳ Sơn 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
14/12/2023
từ 12:00 - 17:00
Xã Lập Lễ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 14:00 - 16:30
PHƯỜNG VĂN ĐẨU Điện lực Quận Kiến An
15/12/2023
từ 05:30 - 05:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 05:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - Từ CD 371-7/11 => MC 371 Bến Kiền lộ 371E2.9- An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 06:30
Đóng khép vòng LBS 371-7/49B Cầu Kiền + Cắt MC 371 Bến Kiền + Nháy MC 371 E2.9 + Cắt CD 371-7/06 + Cắt CD 371-7/11 lộ 371E2.9, Đóng MC 371 Bến Kiền, kết thúc công tác tháo lèo CD 371-7/11 ở vị trí cắt + Nháy MC 371E2.9 + Đóng CD 371-7/06 lộ 371 E2.9. Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 05:30 - 16:30
Đã tháo hạ 03 dây lèo từ cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 06:30 - 06:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Tháo lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 07:30 - 09:30
Đoàn Xá Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
15/12/2023
từ 07:50 - 08:30
Cắt FCO TBA Bình An M2 lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 08:00 - 10:00
Cắt FCO TBA Dụ Nghĩa 2 lộ 373E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
15/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
15/12/2023
từ 08:40 - 09:40
Cắt FCO TBA Ô Xy(Guo xiang) lộ 373E2.2 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 10:00 - 11:00
Cắt FCO TBA Phúc hải lộ 371E2.9 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 15:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 15:30 - 16:30
Đóng khép vòng LBS 371-7/49B Cầu Kiền + Cắt MC 371 Bến Kiền + Nháy MC 371 E2.9 + Cắt CD 371-7/06 + Cắt CD 371-7/11 lộ 371E2.9, Đóng MC 371 Bến Kiền, kết thúc công tác tháo lèo CD 371-7/11 ở vị trí cắt + Nháy MC 371E2.9 + Đóng CD 371-7/06 lộ 371 E2.9 Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 16:30 - 16:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - An Dương Điện lực Huyện An Dương
15/12/2023
từ 16:30 - 16:35
Chuyển kết dây p/v: Cắt điện theo yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp Xây dựng 204 - XLĐ Hoàng Đại: Đấu lèo tại cột 09 lộ 371E2.9 => TBA Xây dựng 204 - Từ CD 371-7/11 => MC 371 Bến Kiền lộ 371E2.9- An Dương Điện lực Huyện An Dương
16/12/2023
từ 06:00 - 15:30
Cắt CDPT 371-7/01(XDM) nhánh đi TBA Xây dựng 204 lộ 371E2.9 xã An Hồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
17/12/2023
từ 08:30 - 14:30
Lại Xuân, kinh Môn Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng
18/12/2023
từ 08:30 - 10:30
TBA: Công ty Bê Tông Gia Minh và XD Minh Đức 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 11:00 - 12:00
TBA: XM Bạch Đằng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA: Gia Đức Số 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 08:00 - 10:00
TBA Cảng Vật Cách (560+1000) Điện lực Quận Hồng Bàng
19/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Cắt AB tổng TBA PG3 lộ 374E2.2 xã An Đồng - An Dương Điện lực Huyện An Dương
19/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Lưu Kiếm 13 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Thôn 8 Minh Khai Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 10:50 - 12:00
TBA: Thôn 3 Minh Tân Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/12/2023
từ 06:00 - 10:00
Xã Hoà Bình, kênh Giang, Đông Sơn, Thuỷ Tú Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Lịch cắt điện tại Hải Phòng
Lịch cúp điện tại Hải Phòng

Lịch cắt điện tại khu vực Hải Phòng ngày mai (08/12/2023) giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Hải Phòng để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021

Chọn nhanh