Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Kiến Thuỵ

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Kiến Thuỵ hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Kiến Thuỵ danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
13/12/2023
từ 14:00 - 17:00
Phong Cầu, Phong Quang Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
14/12/2023
từ 10:30 - 12:00
TBA Kỳ Sơn 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
14/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TBA UB Đại Hợp Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
15/12/2023
từ 07:30 - 09:30
Đoàn Xá Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
Lịch cắt điện tại Huyện Kiến Thuỵ

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Kiến Thuỵ giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Kiến Thuỵ, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Kiến Thuỵ

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng