Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Bảo

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Vĩnh Bảo hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Vĩnh Bảo danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 10 - 11:00
KH TBA Lý Học 1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 09:00 - 10
KH TBA Lý Học 2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 08:00 - 09:00
KH TBA Liên Am 6 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 05:00 - 05:10
Xã Giang Biên, Vĩnh An... Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 05:50 - 06:00
Xã Giang Biên, Vĩnh An... Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 05:00 - 05:10
Xã Tân Liên, Vĩnh An, Giang Biên... Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 05:50 - 06:00
Xã Tân Liên, Vĩnh An, Giang Biên... Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
03/10/2023
từ 05:00 - 06:00
Xã Tân Liên... Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
04/10/2023
từ 10 - 11:00
KH TBA An Hòa 1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
04/10/2023
từ 09:00 - 10
KH TBA An Hòa 2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
04/10/2023
từ 08:00 - 09:00
KH TBA Hiệp Hòa 6 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
05/10/2023
từ 09:00 - 10
KH TBA Hàm Dương 1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
05/10/2023
từ 08:00 - 09:00
KH TBA Liên Am 5 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
05/10/2023
từ 10 - 11:00
KH TBA Ngãi Am 1 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
06/10/2023
từ 09:00 - 10
KH TBA Bơm TĐ T1 cũ Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
06/10/2023
từ 10 - 11:00
KH TBA Bơm TĐ T2 cũ Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
06/10/2023
từ 11:00 - 12:00
KH TBA Giang Bắc 2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
06/10/2023
từ 08:00 - 09:00
KH TBA Kê Sơn 2 Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Lịch cắt điện tại Huyện Vĩnh Bảo

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Vĩnh Bảo giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Vĩnh Bảo, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Vĩnh Bảo

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng