Lịch cúp điện Quận Hồng Bàng ngày mai

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng, Cập nhật: 21/03/2023

Lịch cúp điện ngày mai Quận Hồng Bàng và các ngày tới tại các xã phường ở Quận Hồng Bàng được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin

Lịch cắt điện Quận Hồng Bàng ngày mai
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này vào ngày mai

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/03/2023
từ 09:30 - 10:30
Lãn Ông Điện lực Quận Hồng Bàng
21/03/2023
từ 09:30 - 10:30
Lãn Ông Điện lực Quận Hồng Bàng
21/03/2023
từ 10:45 - 11:45
Lãn Ông Điện lực Quận Hồng Bàng
21/03/2023
từ 08:00 - 09:15
Lý Thường Kiệt Điện lực Quận Hồng Bàng
21/03/2023
từ 08:00 - 09:15
Lý Thường Kiệt Điện lực Quận Hồng Bàng
23/03/2023
từ 06:00 - 07:00
Tôn Đức Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng
23/03/2023
từ 06:00 - 12:30
Tôn Đức Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng
23/03/2023
từ 11:30 - 12:30
Tôn Đức Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng
24/03/2023
từ 14:30 - 15:30
Hạ Lý Điện lực Quận Hồng Bàng
24/03/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA Cty TNHH Nhất Ly Điện lực Quận Hồng Bàng
24/03/2023
từ 10:00 - 11:00
TBA Trường THCS Ngô Gia Tự Điện lực Quận Hồng Bàng
24/03/2023
từ 10:00 - 11:00
Trường THCS Ngô Gia Tự Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 13:00 - 14:00
Minh Khai Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 06:30 - 13:30
TBA Quế Phòng Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 06:30 - 07:30
Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 12:30 - 13:30
Thượng Lý Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 06:00 - 07:00
Điện Biên Điện lực Quận Hồng Bàng
26/03/2023
từ 06:00 - 14:00
Điện Biên Điện lực Quận Hồng Bàng
28/03/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Đăng Kiểm Cơ Giới Điện lực Quận Hồng Bàng
28/03/2023
từ 09:15 - 10:15
Việt Quang (Tân Tiến cũ) Điện lực Quận Hồng Bàng
28/03/2023
từ 08:00 - 09:00
Đăng Kiểm Cơ Giới Điện lực Quận Hồng Bàng

Lịch cắt điện tại Quận Hồng Bàng
Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Hồng Bàng ngày mai (22/03/2023) giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Hồng Bàng để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác