Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Hồng Bàng ngày 15/06/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 03/10/2023 00:45

Lịch cúp điện ngày 15/06/2023, và các ngày khác ở Quận Hồng Bàng được chúng tôi mới cập nhật

Lịch cắt điện tại Quận Hồng Bàng

Lịch cắt điện ngày : 15/06/2023

Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày 15/06/2023

Các ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
04/10/2023
từ 08:00 - 10
TBA Hoàng Văn Thụ 2 Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 10:15 - 11:30
Phú Thứ Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 14:30 - 15:30
Cao Thắng Điện lực Quận Hồng Bàng
04/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Vạn Kiếp Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 05:00 - 07:00
Minh Khai, Hoàng Diệu Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Lương Thực MB Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 09:00 - 10
TBA Kho Hóa Chất Điện lực Quận Hồng Bàng
05/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA Sông Đà Jurong (OSR) Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 07:30 - 09:30
VP Thàn Uỷ T1 Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 09:30 - 11:00
VP Thàn Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng
07/10/2023
từ 09:30 - 11:00
VP thành Uỷ T2 Điện lực Quận Hồng Bàng

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Hồng Bàng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Hồng Bàng để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác