Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Hồng Bàng ngày 25/03/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 10/06/2023 12:45

Lịch cúp điện ngày 25/03/2023, và các ngày khác ở Quận Hồng Bàng được chúng tôi mới cập nhật

Lịch cắt điện tại Quận Hồng Bàng

Lịch cắt điện ngày : 25/03/2023

Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày 25/03/2023

Các ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 10 - 18:00
Đường Hồng Bàng, An Dương Điện lực Quận Hồng Bàng
10/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
10/06/2023
từ 10:30 - 17:30
TBA Cty CP Phát triển TN (Hinton) Điện lực Quận Hồng Bàng
10/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng
10/06/2023
từ 17:30 - 22:30
Hùng Vương, An Trì Điện lực Quận Hồng Bàng
10/06/2023
từ 17:30 - 22:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Hùng Vương, An Dương Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Hùng Vương, Lâm Sản Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Hùng Vương, Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 10:30 - 17:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 17:30 - 22:30
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 17:30 - 22:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
11/06/2023
từ 17:30 - 22:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
13/06/2023
từ 07:15 - 10:15
TBA Cty CP IBS - Lisemco (400+1000) Điện lực Quận Hồng Bàng
13/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Bến Bính, Hoàng Văn Thụ Điện lực Quận Hồng Bàng
13/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Hoàng Văn Thu, Nguyễn Tri Phương Điện lực Quận Hồng Bàng
13/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ Điện lực Quận Hồng Bàng
13/06/2023
từ 09:45 - 11:15
Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải Điện lực Quận Hồng Bàng
14/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Sở Dầu Điện lực Quận Hồng Bàng
14/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Sở Dầu Điện lực Quận Hồng Bàng
14/06/2023
từ 08:30 - 10
Đường Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng
14/06/2023
từ 09:45 - 11:30
Ngõ Dầu Lửa Điện lực Quận Hồng Bàng
15/06/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Hóa Chất HP(1000) Điện lực Quận Hồng Bàng
15/06/2023
từ 09:30 - 10:30
TBA Kho Nhựa Đường Điện lực Quận Hồng Bàng
15/06/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA Cty Hải Long (1600) Điện lực Quận Hồng Bàng
16/06/2023
từ 06:30 - 10:30
Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
16/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Thượng Lý, Sở Dầu Điện lực Quận Hồng Bàng
19/06/2023
từ 07:30 - 09:00
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng
19/06/2023
từ 07:30 - 09:00
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng
19/06/2023
từ 09:30 - 11:00
Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Hồng Bàng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Hồng Bàng để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác